Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Publikací to nekončí: analýza přístupnosti judikatury Nejvyššího správního soudu

Šimon Chvojka
  • Právník 4/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 354-366
  • Rubrika: Stati

Vyhledávání judikatury je pro právní profese denním chlebem – advokáti a advokátky tak činí pro podporu svých závěrů, akademici pro analýzu a kritiku rozhodovací činnosti a soudci, soudkyně a jejich asistenti a asistentky při přípravě rozhodnutí. Možnost efektivního vyhledávání judikatury je tak velmi důležitá. Příspěvek se zaobírá možnostmi a omezeními vyhledávání v oficiálním vyhledávači Nejvyššího správního soudu, a to prostřednictvím fulltextového a metadatového vyhledávání při využití citací relevantních právních předpisů a prejudikatury. Předkládaná analýza identifikuje rozdílný přístup na několika úrovních. Jde o nejednotné citace předpisů a judikatury mezinárodních soudů v textu a různé přístupy k přiřazování metadat k rozhodnutím. Důsledkem je pak omezená použitelnost oficiálního vyhledávače, jelikož si uživatel nemůže být jistý úplností svého vyhledávání, případně je zahlcen množstvím nerelevantních výsledků.

Klíčová slova: Nejvyšší správní soud, publikace, vyhledávání, judikatura, rozhodnutí, metadata