Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z XII. zasedání kolegia pro soukromé právo při ÚSP AV ČR

Petr Bezouška
  • Právník 2/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 192-199
  • Rubrika: Z vědeckého života