Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Hatje Armin – Müller-Graff Peter-Christian (Hrsg.). Enzyklopädie Europarecht (ve dvanácti svazcích). 2. vydání. 2021

Luboš Tichý
  • Právník 5/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 450-468
  • Rubrika: Recenze