Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z mezinárodního semináře Current Central European Perspectives on Judicial Law-Making and Judicial Interpretation

Tomáš Koref
  • Právník 1/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 80-83
  • Rubrika: Z vědeckého života