Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Veřejné zakázky v době pandemie covidu-19

Pavlína Minaříková
  • Právník 1/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 65-74
  • Rubrika: Glosy

Pandemie covidu-19 zasáhla celý svět, Evropu a členské státy Evropské unie nevyjímaje. Veřejní zadavatelé byli nuceni z minuty na minutu zajistit dodávky v té době potřebného zboží, zejména zdravotnického materiálu. Postupy dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES byly zdlouhavé. Veřejní činitelé se snažili najít řešení, jak urychlit řízení ohledně zadávání veřejných zakázek, a tím zajistit rychlejší dodání potřebného zboží. Evropská komise veřejným zadavatelům poskytla návod, jak postupovat v této nelehké době, a to v podobě Pokynů k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s krizí způsobenou covidem-19. Tento článek popisuje postupy veřejných zadavatelů v době pandemie covidu-19, současně se snaží popsat procesy zadávání veřejných zakázek v této době a nastínit rozdíly v procesu zadávání veřejných zakázek v době pandemie oproti stavu před pandemií. Článek se taktéž krátce zaměřuje na srovnání přijatých opatření ve vybraných členských státech Evropské unie.

Klíčová slova: veřejné zakázky, právo veřejných zakázek, evropské právo, Evropská unie, covid-19