Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Šišková Naděžda. Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související. Praha: Wolters Kluwer, 2021, 314 s.

Monika Forejtová
  • Právník 9/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 924-927
  • Rubrika: Recenze