Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Kudrna Jan. Imunita a neodpovědnost členů parlamentu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 336 s.

Jindřiška Syllová
  • Právník 7/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 707-709
  • Rubrika: Recenze