Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Implicitní odcházení: znamená rozhodnutí polského ústavního tribunálu aktivaci čl. 50 SEU?

Michal Kovalčík
  • Právník 7/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 681-686
  • Rubrika: Diskuse

Esej reaguje na aktuální debatu o tom, zda lze rozhodnutí polského Ústavního tribunálu považovat za oznámení o vystoupení dle čl. 50 Smlouvy o Evropské unii. Tuto otázku důkladněji rozebírá tak, že nejprve objasňuje výklad předmětného článku a následně předestřená východiska aplikuje na polský případ.

Klíčová slova: ústavní tribunál, Soudní dvůr, Smlouva o Evropské unii, polexit