Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Majetkové výhody a jejich zohlednění při náhradě škody způsobené ublížením na zdraví – compensatio lucri cum damno

Ivo Smrž – Tomáš Doležal
  • Právník 7/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 623-653
  • Rubrika: Stati

Podstatou článku je problematika majetkového prospěchu a jeho zohlednění při náhradě škody způsobené ublížením na zdraví včetně usmrcení. Z doktrinárního hlediska se jedná o tzv. teorii vyrovnání újmy prospěchem. Článek se zaměřuje na jednotlivé typy majetkových výhod, které se při majetkových újmách způsobených ublížením na zdraví mohou vyskytovat, a na úvahu o jejich zohlednění či pominutí při stanovení výše náhrady škody, a to na základě jejich zařazení do skupin vyznačujících se obdobnými markanty.

Klíčová slova: vyrovnání újmy prospěchem, majetkové výhody, újma, ublížení na zdraví