Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní právo správní. Skica právní disciplíny

Jakub Handrlica
  • Právník 5/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 454-468
  • Rubrika: Příspěvky k budoucnosti oboru

Mezinárodní právo soukromé jako specifická disciplína práva soukromého je naší akademii důvěrně známé. Věnuje se otázce, jak má tuzemská právní úprava nakládat s cizím prvkem ve vztazích soukromého práva. Naproti tomu akademický zájem o problematiku nakládání s cizím prvkem ve vztazích práva správního doposud u nás nevykrystalizoval v etablování autonomní právní disciplíny. V zahraničí je přitom konceptualizace mezinárodního práva správního již desetiletí předmětem intenzivního zájmu právní akademie. Tento příspěvek má za cíl tuto specifickou oblast práva, její vztah k jiným právním odvětvím a předmět jejího zájmu představit tuzemskému odbornému auditoriu.

Klíčová slova: mezinárodní právo správní, cizí prvek, aplikace cizího práva