Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Elektronické důkazy jako výzva pro trestní proces

Václav Stupka – Jan Provazník – Jakub Vostoupal
  • Právník 4/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 332-349
  • Rubrika: Stati

Článek se věnuje problematice využití elektronických důkazů v rámci trestního řízení. Analyzuje aktuální právní úpravu procesních nástrojů v českém, evropském a mezinárodním právu a praxi využívání těchto procesních nástrojů českými orgány činnými v trestním řízení. Následně mapuje hlavní praktické, technické, teoretickoprávní a ústavněprávní výzvy, kterým aktuální teorie a praxe ve vztahu k tomuto typu důkazů čelí. Cílem článku je vyvolat odbornou diskusi k jednotlivým identifikovaným výzvám a vytvořit základ pro další výzkum.

Klíčová slova: elektronické důkazy, trestní řízení, využitelnost důkazu, důkazní síla, digitální forenzní věda, instrumenty mezinárodního práva, trestní proces, kriminalistika