Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Prudovič Marek. Ústava rímskej republiky. 2021

Peter Vyšný
  • Právník 11/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 1125-1128
  • Rubrika: Recenze