Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Rozsudek německého Spolkového ústavního soudu ve věci PSPP – Poučení pro budoucnost evropského právního společenství

Peter-Christian Müller-Graff
  • Právník 11/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 1111-1121
  • Rubrika: Diskuse

Právnická komunita Evropské unie byla šokována rozhodnutím německého ústavního soudu z 5. května 2002. Podle názoru německého ústavního soudu Soudní dvůr Evropské unie dvakrát rozhodl ve věci PSPP „ultra vires“. Článek dokazuje jednoznačné porušení unijního práva německou soudní instancí, která je proslulá zeslabováním autority unijního práva. Článek dále hájí názor, proč není zapotřebí, jak se někteří domnívají, rekonstruovat soudní strukturu Evropské unie. Konečně předkládá řešení, jak Soudní dvůr Evropské unie může v budoucnu řešit konflikty jako v daném případě. Je zapotřebí totiž lepší analýzy a dokonalejšího odůvodnění. Závěrem se konstatuje, že německý ústavní soud by měl změnit své chápání unijního práva a své rozhodování.

Klíčová slova: právní společenství, rozsudek ve věci PSPP, Soudní dvůr Evropské unie, přestavba evropského soudního systému, oslabování významu unijního práva, německý ústavní soud, rozhodnutí ultra vires, Evropská centrální banka