Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Psychologický demokratický deficit Evropské unie a možná role právníků

Jaroslav Denemark
  • Právník 11/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 1063-1083
  • Rubrika: Stati

Jakkoli lze demokratický deficit Evropské unie definovat institucionálními nedostatky charakteristickými nedostatkem legitimity nebo transparence, je nutné nezapomínat na psychologickou složku demokratického deficitu. Evropská identita a uvědomění unijních občanů o fungování, cílech a politikách Evropské unie jsou totiž klíčové pro úspěšné řešení problematiky demokratického deficitu inherentního pro Evropskou unii od jejího vzniku. K eliminaci psychologického demokratického deficitu může přispět nastolení evropských témat v médiích, vytvoření pravých evropských voleb (především skrz nastolení evropských témat na národní úrovni) a v neposlední řadě občanské vzdělávání, jež cílí na objektivní informování společnosti o relevantních tématech potřebných k budování zdravého povědomí o Evropské unii. Právě k občanskému vzdělávání mohou nemálo přispět právníci, kteří díky svým předpokladům, ať už charakterovým, či daným vzděláním, mají jasné předpoklady nutné k úspěšnému vzdělávání společnosti.

Klíčová slova: demokratický deficit, Evropská unie, populismus, občanské právní vzdělávání