Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Brożek Bartosz. Umysł prawniczy. 2018

Katarzyna Žák Krzyžanková
  • Právník 1/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 80-85
  • Rubrika: Recenze