Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Bělovský Petr. Obligace z kontraktu. Smlouva a její vymahatelnost v římském právu. 2021

Karel Eliáš
  • Právník 1/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 75-80
  • Rubrika: Recenze