Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Úvahy nad (ne)fungujícím odškodněním dobrovolných hasičů

Martin Štefko
  • Právník 1/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 40-48
  • Rubrika: Stati

Dobrovolní hasiči se v době boje proti pandemii stali nezbytnou součástí kritické infrastruktury, v řadě míst totiž plnohodnotně zastoupili profesionální hasiče při plnění jejich povinností. Dojde-li k úrazu tohoto dobrovolného hasiče, pak právní úprava garantuje plnou kompenzaci utrpěné újmy, pokud zraněný hasič či pozůstalí věnují dostatečnou pozornost uplatnění svého nároku. Reálné problémy s kompenzací mají hasiči spíše pro neochotu třetích osob potvrdit jejich příjem či pro neprozřetelnou příliš radikální daňovou optimalizaci, které se dopouštěli jako podnikatelé. Zraní-li se ovšem dobrovolný hasič při cvičení či akci organizované obcí, pak často nedostane žádné odškodnění, neboť příliš bere ohled na obec, v níž žije.

Klíčová slova: dobrovolní hasiči, odškodnění, odpovědnost zaměstnavatele