Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Kratochvíl Jan. Lidská práva v praxi obecných soudů. 2020

Jaromír Fronc
  • Právník 9/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 780-784
  • Rubrika: Recenze