Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Změna některých výchozích sociálních paradigmat a její reflexe v právní úpravě pracovněprávních vztahů a sociálního zabezpečení

Jakub Morávek
  • Právník 2/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 136-141
  • Rubrika: Příspěvky k budoucnosti oboru

Jednadvacáté století bude, alespoň to tak prozatím vypadá, stoletím moderních technologií. Moderní technologie prostupují společností a v řadě případů modifikují, nebo umožňují a urychlují modifikaci některých ustálených schémat lidských činností, včetně způsobu výkonu práce. Spolu s tím se z různých důvodů mění některá další základní společenská paradigmata, například formy partnerského soužití. Právní řád na tyto změny ve výchozích momentech uspořádání společnosti reaguje v řadě případů příliš pomalu. Předložený text poukazuje na některé z těchto problematických momentů a naznačuje směry možného řešení.

Klíčová slova: pracovní právo, sociální zabezpečení, výkon práce z domova, odpovědnost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci