Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Kam jsme se posunuli od zrušení směrnice o uchovávání údajů

Jaroslav Denemark
  • Právník 12/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 1054-1070
  • Rubrika: Stati

Evropská unie svou snahu chránit základní práva na soukromí a ochranu osobních údajů v době rychlého rozvoje nových komunikačních technologií zvládá vcelku obstojně. Ať už je to evropský normotvůrce nebo Soudní dvůr EU, přístup k unijnímu právu odráží modernitu dnešní doby. Nicméně na poli uchovávání osobních údajů provozovateli telekomunikačních sítí pro účely předání těchto údajů státním orgánům panovaly od dob zrušení směrnice o uchovávání údajů jisté rozpaky. Cílem příspěvku je tak nejen zhodnotit reakce Evropské unie na nové technologické výzvy s ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů a zhodnotit jejich vhodnost či efektivitu, ale především odpovědět na otázku, zda dnes máme unijním acquis jasně stanovené mantinely pro vnitrostátní úpravu ochrany osobních údajů.

Klíčová slova: uchovávání osobních údajů, právo na soukromí, lokalizační údaje, právo a moderní technologie