Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Kysela Jan a kol. Populismus v demokratickém právním státě: hrozba nebo výzva? 2019

Jiří Kapras
  • Právník 11/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 985-997
  • Rubrika: Recenze