Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Petrlík David – Bobek Michal – Passer Jan – Masson Antoine. Évolution des rapports entre les ordres juridiques de l’Union européenne, international et nationaux, Liber amicorum Jiří Malenovský. 2020

Tomáš Boček
  • Právník 11/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 981-985
  • Rubrika: Recenze