Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Kam Ústavní soud nechodí (a nejen o tom)

Jan Kysela – Jakub Stádník
  • Právník 11/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 899-918
  • Rubrika: Stati

Při příležitosti stého výročí zahájení činnosti československého Ústavního soudu si autoři všímají jeho základního vymezení a také důvodů a projevů nevelké úspěšnosti v meziválečných ústavních poměrech. Závažné problémy s ustavováním členů soudu se zopakovaly i v obou nástupnických státech. Český Ústavní soud se od toho československého koncepčně liší, což se projevuje mj. ve výčtu kompetencí. Jejich počet a charakter zmnožují případy, kdy Ústavní soud rozhoduje, je-li vůbec k řešení věci příslušný. Kritické analýze těchto rozhodnutí je věnována poslední část článku.

Klíčová slova: ústavní soud, kompetence