Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpřetrhané století vývoje našeho ústavního soudnictví

  • Právník 11/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 897-898
  • Rubrika: Úvodník