Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vozár Jozef (ed.). Karmánov komentár k zákonu proti nekalej súťaži. 2020

Karel Eliáš
  • Právník 10/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 889-891
  • Rubrika: Recenze