Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Akademičtí pracovníci a funkcionáři veřejných vysokých škol

Martin Prokeš
  • Právník 10/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 871-888
  • Rubrika: Stati

Článek se věnuje vztahům akademického pracovníka k veřejné vysoké škole (dále jen „VVŠ“), postavení VVŠ jako zaměstnavatele, zastupování VVŠ jejími orgány, členství v nich a následkům jmenování akademického pracovníka členem orgánu VVŠ na jeho pracovní poměr. V úvodní části je analyzováno vymezení, pracovní místo a činnost akademického pracovníka a následky poruch při výběrovém řízení na obsazení jeho místa se závěrem, že jde o zaměstnance v pracovním poměru k vysoké škole na některém ze zákonem stanovených pracovních míst, který je zavázán vykonávat v určité odbornosti činnost pedagogickou i tvůrčí, a že poruchy ve výběrovém řízení samy o sobě nemají dopad na vznik pracovního poměru a členství v akademické obci. VVŠ (včetně fakult) je jeden zaměstnavatel, který se nezapisuje do veřejného rejstříku a za kterého rozhoduje a navenek jedná rektor, ve vybraných věcech VVŠ (včetně pracovněprávních) týkajících se fakulty pak její děkan. Členství akademického pracovníka v akademické obci je veřejnoprávním vztahem svázaným s existencí soukromoprávního pracovního poměru, nezávisle na nich může vzniknout další vztah – členství v orgánech VVŠ. Členové kolektivních orgánů VVŠ svou funkci vykonávají ve vztahu řídícím se zpravidla subsidiárně úpravou příkazu, členové ostatních orgánů a prorektoři a proděkani v pracovním poměru zakládaném jmenováním, které může mít za následek změnu stávajícího pracovního poměru k dané VVŠ. V souvislosti s tím je pojednáno o akademických funkcionářích a výkonu veřejné funkce jako překážce v práci.

Klíčová slova: akademický pracovník, veřejná vysoká škola, zastupování, pracovněprávní vztahy, členství v orgánech, veřejná funkce