Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Malenovský Jiří. Mezinárodní právo veřejné – Obecná část – a poměr k jiným právním systémům [Public International Law – General Part – and Relation to Other Legal Systems]. 2020

Zdeněk Nový
  • Právník 9/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 725-740
  • Rubrika: Recenze