Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Problémy svrchovanosti a nezávislosti miniaturního státu na příkladu Monackého knížectví

Jiří Malenovský
  • Právník 2/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 141-162
  • Rubrika: Stati

Článek postupně analyzuje státnost Monackého knížectví v obecném mezinárodním právu; projevy a důsledky střetů knížecí suverenity se svrchovaností lidu; omezení při výkonu svrchovaných práv uložená v minulosti Knížectví bilaterálními smlouvami s Francií, jež mají v Monaku ústavní sílu; ústavní a mezinárodněprávní souvislosti integrace Monaka do mezinárodních institucí a organizací, zejména do Rady Evropy, a unijní rozměr monacké státnosti. Článek poukazuje na všemožné zvláštnosti této státnosti, jejichž příčinou jsou výjimečně miniaturní parametry monackého státu, ať už jde o pojem „monackého národa“, jeho práva na sebeurčení, nevyvážené distribuce práv a povinností ve smlouvách Monaka s Francií, nebo „nosiče“ francouzského práva, jímž do Monaka vstupuje unijní právo, aniž by Knížectví mohlo tento proces účinně regulovat.

Klíčová slova: Monacké knížectví, Francie, státnost, svrchovanost a nezávislost, Monako a právo EU, Rada Evropy