Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Několik poznámek k jednání o budoucnosti (zachování) Československa v letech 1990–1992

Güttler, Vojen
  • Právník 10/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 873-876
  • Rubrika: Glosy

Autor informuje o existenci neformální skupiny politiků a odborníků z českého parlamentu – České národní rady, která v letech 1990–1992 pracovala na návrhu dohody o zásadách státoprávního uspořádání společného státu mezi předsednictvy České národní rady a Slovenské národní rady. Obdobná skupina působila i ve Slovenské republice. Obě strany se setkávaly na společných jednáních a většiny z nich se zúčastnil i autor. Česká strana usilovala o funkční federaci, zatímco strana slovenská pledovala pro federaci se silnými konfederačními prvky. Základní principy federace v té době opuštěny nebyly. Předsednictvo Slovenské národní rady však návrh Dohody nepřijalo a jednání tak v té době skončila. Po volbách v červnu 1992, kdy zvítězily ODS v českých zemích a HZDS na Slovensku, nastal zásadní zvrat. Slovenská strana v podstatě prosazovala projekt konfederace. Autor dále uvádí základní politické a ústavní kroky, které nakonec vyústily v ústavní zákon o zániku Československa. V závěru se zamýšlí nad rozumovými i citovými důvody, které hovoří pro i proti rozdělení ČSFR, a uvažuje o tom, zda je uplynulá doba 25 let dostačující k posouzení otázky, zda bylo rozdělení středně velkého státu krokem pozitivním, či nikoliv.

Klíčová slova: ČNR, SNR, funkční federace, prvky konfederace, HZDS – konfederace, rozdělení ČSFR – pozitivní,či nikoliv