Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference "Zákon o obchodních korporacích: (stále) nové výzvy"

Hurychová, Klára - Tomášek, Petr
  • Právník 4/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 378-383
  • Rubrika: Z vědeckého života

Informace o obsahu a průběhu konference.

Klíčová slova: konference, obchodní korporace, vědecké akce