Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Preuss Ondřej. Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii? Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 271 s.

Kysela, Jan
  • Právník 4/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 369-372
  • Rubrika: Stati

Není asi sporu o tom, že Preussově knize poněkud uškodila dříve vydaná a dle názoru recenzenta mimořádně vydařená knížka P. Molka , neb ji připravila o punc výjimečnosti. Nedá se však říci, že kdo četl jednu, marnil by čas čtením druhé. Ač mezi nimi nedochází k zásadním konflitům, ba naopak, najdeme tu obdobně vlídné naladění vůči změnám, pracuje se s trochu odlišnou literaturou, různě pojaté jsou komparativní pasáže, jiné jsou důrazy: u P. Molka na materiální ohnisko a jeho vztah k prohlubující se evropské integraci, u O. Preusse na podstatné náležitosti demokratického státu, jež v českém případě s materiálním ohniskem víceméně splývají, jinde tomu však může být jinak. P. Molek kombinuje ústavní právo, ústavní teorii a státovědu, O. Preuss přidává více komponentů politologických, někdy i psychologických. Obě knihy čtenáři umožňují konfrontovat se se spoustou podstatných a často subtilních otázek skrytých za jevištěm, na němž se odehrávají běžná ústavněprávní představení. Recenzovaná monografie je knížkou pěknou, promyšlenou a psanou hezkým jazykem vzdělaného pisatele.

Klíčová slova: klauzule věčnosti, liberální demokracie, materiální jádro ústavy, nezměnitelná ustanovení ústavy, ústava - ČR