Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference "Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích"

Kulhánková, Klára - Dočkal, Tomáš
  • Právník 6/2014
  • Ročník: 153
  • Strany: 514-518
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu konference.

Klíčová slova: doktorandské studium, konference, postavení podnikatelů, vědecké akce, závazkové vztahy