Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Konference "Výzvy pro Mezinárodní trestní soud: 10 let činnosti ICC"

Opatová, Helena
  • Právník 4/2013
  • Ročník: 152
  • Strany: 416-418
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu akce.

Klíčová slova: konference, mezinárodní justiční spolupráce, Mezinárodní trestní soud, mezinárodní trestní spravedlnost, vědecké akce