Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Polčák R. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012, 388 s.

Hurdík, Jan
  • Právník 4/2013
  • Ročník: 152
  • Strany: 406-410
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo představuje pozoruhodnou syntetickou práci, která může být vnímána jako dílo historické s hodnotou filozofickou a právně teoretickou, především však jako kvalifikovaně předestřený koncept práva ICT obsahující část teoretickou i praktickou, včetně identifikace hlavního souboru praktických problémů k řešení a výhledů či dokonce odůvodněných a relativně konkrétních návrhů jejich řešení, včetně doporučení konkrétním institucím.

Klíčová slova: Internet, právo informačních a komunikačních technologií, teorie práva ICT