Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Einmal ist keinmal

Agha, Petr
  • Právník 4/2013
  • Ročník: 152
  • Strany: 329-340
  • Rubrika: Příspěvky

Tento text je příspěvkem do diskuze zahájené statí prof. Pavla Holländera nazvanou Soumrakmoderního státu. Navazuje jak na tento původní text, tak i na polemiku prof. Jiřího Přibáně pod názvem Ranní červánky globálního konstitucionalismu: o „radostné“ právní vědě v post-nacionální společnosti. Nástroje a hodnoty, jejichž cíle může být podle prof. Holländera dosaženo pouze v rámci určité koncepce moderního státu, jsou ve stati prof. Přibáně nalézány v řadě jiných center autority. Tento text doplňuje tuto diskuzi o další pohled na to, co tvoří moderní stát. Hodnoty moderního státu nejsou naplňovány pouze prostřednictvím autoritativních rozhodnutí, svého cíle mohou dosáhnout lépe, i pokud slouží jako nástroje komunikace a diskurzivního kontaktu. Tyto změny a napětí, které prof. Holländer označuje termínem soumrak,však nepředstavují selhání jinak dokonale fungujícího systému. Tyto momenty jsou jeho strukturální součástí, neboť každý systém je strukturálně neúplný, a tudíž vždy náchylný ke „krizi“.

Klíčová slova: fetiš, heterarchie, Kundera M., moderní stát, právní principy, symbolismus