Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Tomáš Jablonický. Profesor August Miřička. Memorabilia iuridica sv. 7. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, 124 s.

Tomášek, Michal
  • Právník 11/2013
  • Ročník: 152
  • Strany: 1157-1159
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo je medailonkem další významné osobnosti naší moderní právní vědy. Autor monografie chronologicky podává životní a vědecký příběh profesora Miřičky etapu po etapě. Ukazuje, kam všude Miřičkovy myšlenky zasáhly, jakých témat trestního práva, ale i jiných právních a mimoprávních disciplín se dotkly. Nadčasovou hodnotu myšlenek profesora Miřičky dokumentuje autor monografie na řadě příkladů, z nichž pro úplnější ilustraci recenzent uvádí alespoň dva. První se týká vztahu trestního práva a národního hospodářství. Druhý příklad nadčasových myšlenek profesora Miřičky souvisí s jeho působením ve funkci děkana naší právnické fakulty a týká se reformy studia. Jablonického monografie je sice svým rozsahem útlá, ale obsahově je bohatá. Je schopna inspirovat v mnohém současný výzkum trestního práva, ale i jiných oborů, včetně práva evropského.

Klíčová slova: medailóny významných osobností, Miřička August, právní věda, srovnávací trestní právo