Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o symposiu evropského rodinného práva v Regensburgu ve dnech 7. - 10. 10. 2010

Šínová, Renáta - Westphalová, Lenka
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 204-206
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu akce.

Klíčová slova: evropské rodinné právo, sympozia, Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých, vědecké akce