Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Lazar, J. (ed.): Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe, IURA EDITION Bratislava - Trnava 2009, 486 s.

Pauličková, Alena
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strana: 201
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná publikace je sborníkem statí z mezinárodní vědecké konference Lubyho právnické dny, která byla v roce 2009 věnovaná reformě soukromého práva ve střední a východní Evropě. Publikace jistě zaujme ty, kteří se zajímají o širší souvislosti v nové vlně soukromoprávních kodifikací probíhajících ve zmíněném regionu.

Klíčová slova: Lubyho právnické dny, reforma soukromého práva