Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky), Dokořán, Praha 2010

Wintr, Jan
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 197-199
  • Rubrika: Příspěvky

Autorem recenzované knihy je docent politologie na Fakultě sociálních věd UK, který touto prací navazuje na své předchozí monografie pojednávající o politickém systému Polska a o fenoménu postkomunismu. Recenzent velmi oceňuje zpracovávané téma, neboť současná veřejná diskuse tápe v otázce, co od opozice vlastně očekávat.

Klíčová slova: politická opozice, politický systém, politologie, střední Evropa