Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Spořitelny a jiné ústavy lidového peněžnictví na Slovensku

Grúň, Ľubomír
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 188-196
  • Rubrika: Příspěvky

Dějiny lidového peněžnictví na Slovensku autor rozdělil do několika období: v úvodu se zmiňuje o prvopočátcích, které spadají do 16. století; poté následuje období do vzniku Československa, dále období 1918 – 1938, období druhé světové války, vývoj v letech 1948 a nakonec v letech 1968 – 1989.

Klíčová slova: lidové peněžnictví, Slovensko, spořitelny