Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zamyšlení nad historií diplomacie a diplomatického azylu

Adamová, Karolina - Lojek, Antonín
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 166-180
  • Rubrika: Příspěvky

Autoři se v článku snaží poukázat na historický vývoj ochrany vyslanců, vyslanectví a diplomatického azylu jako právního institutu. Věnují pozornost zejména složitostem a peripetiím, které vyslance a vyslanectví doprovázely, proměnám institutu diplomatického azylu, jeho zakotvení a postupnému rozšiřování až po jeho takřka vymizení a jeho nahrazení azylem územním.

Klíčová slova: dějiny diplomacie, diplomatický azyl, vyslanec, vyslanectví