Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

The Journal Právník (The Lawyer) in the Years 1948-1989

Tomášek, Michal
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 106-137
  • Rubrika: Příspěvky

Autor ve svém článku pojednává o počátcích vydávání časopisu Právník a o jeho dalším vývoji až do roku 1989. Tento vývoj rozčlenil do několika etap: 1. od únorového puče po založení Ústavu práva ČAV (1948-1955), 2. od založení Ústavu práva ČAV po vydání 100. svazku (1055-1961), 3. období kolem Pražského jara (1962-1968), 4. období let 1969-1973, 5. období let 1973-1979, 6. opět ve službách ideologie (1980-1984) a 7. cesta k perestrojce (1985-1989). V rámci jednotlivých kapitol nastiňuje politické poměry daného časového období a jakým směrem se ubíral vývoj časopisu Právník. Hned v úvodu však autor oceňuje, že navzdory složitému období si časopis udržel více méně vysokou profesionální úroveň, zejména ve druhé polovině šedesátých let minulého století.

Klíčová slova: časopis Právník - vznik a vývoj