Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Creation and Characteristics of the New Fundamental Law of Hungary

Halász, Ivan
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 85-105
  • Rubrika: Příspěvky

Dne 18. dubna 2011 přijal Parlament Maďarska nový základní zákon, který je v podstatě novou ústavou země. Autor přibližuje důvody vzniku nové ústavy, historii maďarského ústavního systému, proces její přípravy, některé terminologické problémy a stručnou charakteristiku normativních částí nové ústavy.

Klíčová slova: ústava - Maďarsko, základní zákon Maďarska