Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

The Posted Workers Directive as the End of National Welfare Policy: A Case Study in Central Europe

Štefko, Martin
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 73-84
  • Rubrika: Příspěvky

Ačkoli sociální politika je jednou z oblastí, kterou právo EU ovlivňuje jen nepatrně, ukázalo se, že rozdíly mezi standardy pracovního práva se mohou stát vážným nebezpečím pro vytvoření vnitřního volného trhu. Proto byla přijata směrnice EP a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, jejíž článek 3 zakotvuje nejdůležitější pravidlo týkajíci se úrovně ochrany poskytované vyslaným pracovníkům. Autor nastiňuje politické, ekonomické a právní souvislosti vzniku této směrnice a objasňuje podstatu tohoto základního pravidla. Vzhledem k tomu, že se autor několik let zabýval zkoumáním implementace a aplikace dotyčné směrnice v ČR, Rakousku, Německu, Polsku a SR, uvádí v závěrečné části článku příklady aplikačních problémů v těchto státech v souvislosti s maximální délkou pracovní doby a minimální dobou odpočinku.

Klíčová slova: ochrana zaměstnanců, pracovní podmínky, pracovní právo - EU, vysílání zaměstnanců - EU