Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Der Einbau des EU-Rechtes in das staatliche Recht - eine Betrachtung nach der Beschlussfassung der Lissaboner Begleitverfassungsnovelle aus der Sicht der österreichischen Gesetzgebung

Schambeck, Herbert
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 57-72
  • Rubrika: Příspěvky

Vliv Lisabonské smlouvy na integraci evropského práva do rakouského domácího právního systémumusí být vidět na Aquis Communautaire přijatých Rakouskem a musí být dále rozvíjen. Lisabonská smlouva nyní znovu prosadila zapojení národních parlamentů do evropského rozhodovacího procesu. Tyto dodatečné pravomoci vnitrostávních parlamentů byly zavedeny na základě Protokolu o roli parlamentů v rámci EU. Pohled na konkrétní rakouské postupy.

Klíčová slova: Lisabonská smlouva, parlament - Rakousko