Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Richard Novak: Lebendiges Verfassungsrecht. Springer, Wien - New York 2008, 331 s.

Grinc, Jan
  • Právník 4/2009
  • Ročník: 148
  • Strany: 439-440
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo je souborem dvaceti již dříve časopisecky publikovaných statí autora, které mapují rok po roce judikaturu rakouského Ústavního soudního dvora z období let 1986-2005. Autor se v jednotlivých článcích zaměřil na témata, která byla v daném roce aktuální. Dílo tak seznamuje čtenáře s rakouským pohledem na mnohé aktuální i nadčasové otázky ústavního práva.

Klíčová slova: judikatura - Rakousko, Ústavní soudní dvůr - Rakousko, ústavní soudnictví