Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Niekol'ko poznámok k rozhodnutiu Ústavného súdu Maďarskej republiky č.11/1992 [III.5]AB

Zelenková, Gabriela
  • Právník 9/1992
  • Ročník: 131
  • Strany: 819-833
  • Rubrika: Příspěvky

Ústavný súd konštatuje, že zákon schválený na zasadaní Národneho zhromaždenia dňa 4.novembra 1991 o stíhatel'nosti závažných trestných činov spáchaných v období od 21.decembra 1944 do 2.mája 1990, pri ktorých nedošlo z politických dôvodoch k uplatneniu postihu je protiústavný. Neurčitosť a neohraničenost zákona je v rozpore so zásadou právnej istoty. Zákon porušuje ústavnú zásadu tr.práva , na základe ktorej sa premlčanie trestnosti trestných činov (včítane prerušenia premlčacej lehoty) riadi zákonom účinným v dobe spáchania činu, s výnimkou prípadu, že by v čase behu promlčacej lehoty vstúpili v účinnosť právne normy pre páchatěľa priaznivejšie. (Rozhodnutie Ústavného sudu Maďarskej republiky číslo 11/1992 (III.5)AB )

Klíčová slova: judikatura - Maďarsko, ústavní právo - Maďarsko, Ústavní soud - Maďarsko