Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Předplatné

Předplatné u vydavatele
Kontakt: Taiša Staňková
E-mail: distribuce.pravnik@ilaw.cas.cz 
Tel. 221 990 748, 221 990 711

Adresa distribuce
Distribuce časopisu Právník
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Národní 18
110 00 Praha 1

Cena jednoho čísla je 250,- Kč a roční předplatné činí 2500,- Kč.

Pro vydavatele zasílá:
RECOM, s. r. o.
Tel. 775 727 993
e-mail: dupress@seznam.cz