Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Předplatné

Předplatné na adrese vydavatele:

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1

Kontakt: Hana Cihelková
Tel. 221 990 769
E-mail: distribuce.pravnik@ilaw.cas.cz 


Cena jednoho čísla je 125,- Kč a roční předplatné činí 1250,- Kč.
Od čísla 1/2024: Cena jednoho čísla je 250,- Kč a roční předplatné činí 2500,- Kč.

Pro vydavatele zasílá:
RECOM, s. r. o.
Tel. 775 727 993
e-mail: dupress@seznam.cz