Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Korupce na Slovensku jako „never ending story“

Miriam Tomášková
  • Právník 7/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 746-763
  • Rubrika: Stati

Článek představuje náhled do problematiky korupce ve vztahu ke Slovensku, a to zejména z hlediska efektivity boje s tímto fenoménem. Po obecném zamyšlení nad vymezením korupce je v článku popsán vývoj korupce a jejích projevů v kontextu jednotlivých slovenských vlád, které se za dobu existence samostatného Slovenska doposud vystřídaly. Poté je v článku rozebrána aktuální situace v boji proti korupci, ve které se Slovensko nyní nachází. Dále jsou na základě představených projevů korupce z různých období rozebírány důvody, pro které je boj s korupcí na Slovensku doposud nepříliš úspěšný. Za nejzávažnější překážky boje s korupcí jsou pak v textu označeny nejasné vymezení korupce, roztříštěnost boje s korupcí, neefektivita opatření proti korupci a vnímání korupce jako normy.

Klíčová slova: korupce, Slovensko, příčiny korupce, postihování korupce, efektivita boje s korupcí