Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Bohumil Baxa, řádný muž v mimořádné době

Jiří Šouša jr.
  • Právník 6/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 556-586
  • Rubrika: Stati

Řada osobností z právnického stavu významně ovlivnila (a ovlivňuje) vývoj na území dnes náležejícím k České republice a formovala podobu společnosti, státu, právních předpisů a právních institutů při jejich aplikaci. Připomenutí takových osobností nám umožňuje vnímat dobovou společenskou, sociální, hospodářskou, politickou i právní realitu a mozaiku každodennosti a porozumět jim. Článek se věnuje životu a působení Bohumila Baxy, odborníka na ústavní právo a právní dějiny, jednoho z prvních ordinářů a funkcionářů Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, senátora a rovněž oponenta nacismu a oběť represí v době tzv. heydrichiády. Baxa, jakožto právní pozitivista, ve svých textech vycházel z archivních pramenů, právních předpisů i ze zahraničních zdrojů, propojoval přitom znalosti práva, minulosti i současnosti i právní dogmatiku. Zabýval se především otázkami veřejného práva, zvláště pak těmi, které se týkají státnosti a parlamentu. Cílem tohoto článku je nejen připomenout život a dílo tohoto významného právníka, od jehož narození letos uplyne 150 let, nýbrž především doplnit informace o jeho osobnosti nově získanými poznatky, především pak v první (pražské) etapě jeho působení, jež nebyla doposud tolik zmapována.

Klíčová slova: právní historie, ústavní právo, parlament, Československo